My Body – My Dance Workshop


28.03.2018
17:30 - 20:30


Helsinki - Sähinä


My Body – My Dance: kehollisuustyöpaja irlantilaisen tanssin harrastajille

 

Tanssi syntyy kehossa, mutta usein keskittyessämme siihen, miltä liike näyttää, unohdamme kuunnella, mitä kehomme liikkeestä kertoo. Kuitenkin kehollinen tieto on avainasemassa aina kun toistamme liikkeitä samanlaisina tai pyrkimyksenä parantaa niiden laatua.

Teemme tässä työpajassa tutkimusmatkan kehoomme irlantilaisen tanssin luojana. Tutkimme mm. miten lajille tyypillinen liikekieli syntyy juuri minun kehossani ja miltä liikkeiden peruselementit, kuten tasapainot, ojennukset ja ponnistukset, tuntuvat eri tavoin tuotettuna.

Työpaja on avoin kaikille, mutta edellyttää irlantilaisen tanssin perusliikkeiden hallintaa pehmeillä tossuilla.
 

Aika: ke 28.3. klo 17.30-20.30
Paikka: Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10, Lauttasaari, Helsinki
Hinta: 20 €
Ilmoittautumiset: 14.3. mennessä täällä lomakkeella. Paikkoja on rajoitetutusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.
 

Työpajan ohjaaja: Tiina Murtola
Lisätietoja: inspiralhelsinki@gmail.com
 


My Body – My Dance:  workshop on embodiment for Irish dancers

 

Dance is created by the body but often when we focus on how a movement looks, we forget to listen to what our body tells us about it. Yet the knowledge of the body has a key role whenever a movement is repeated regardless of whether the aim is identical repetition or improving the quality of the movement.

In this workshop, we’ll explore our bodies as the birth place of Irish dance. We’ll look at, e.g., how typical  Irish dance moves are created by our individual bodies and how the basic elements of movements, such as balances, extensions and push-offs, feel when they are produced in different ways.

The workshop is open to everyone but knowledge of basic Irish dance moves on soft shoes will be expected.

 

Time: Wed 28.3. at 17.30-20.30
Location: Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10, Lauttasaari, Helsinki
Fee: 20 €
Registration: by 14.3. by filling this form. Places are limited and they are filled in the order of registrations. Note that registration is binding.
 

Workshop leader: Tiina Murtola
Additional information: inspiralhelsinki@gmail.com