Ilmoittautuminen ja maksut

 • Ilmoittautuminen koulun tunneille ja kursseille (mukaan lukien tiiviskurssit) on sitova riippumatta siitä, tapahtuuko ilmoittautuminen internet-lomakkeella vai sähköpostitse. Ilmoittautumisen tehtyään oppilas on velvollinen maksamaan osallistumismaksun eräpäivään mennessä. Myöhästyneistä maksuista peritään huomautus- ja myöhästymismaksut lain mukaan.
 • Viikkotuntien ilmoittautumiset ovat voimassa koko lukuvuoden, ellei niitä peruta alla olevien ehtojen mukaisesti.
 • Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot viikkotunneille voivat vaihdella kaupungeittain. Lisätietoja löytyy kaupunkien viikkotuntisivuilta.
 • Lukukausimaksun valinnut oppilas voi perua ilmoittautumisensa kevätkaudelle ilmoittamalla tästä sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkauden alkua. Tämä koskee myös lukukausimaksun vaihtamista jaksomaksuiksi.
 • Jaksomaksun valinnut oppilas voi perua ilmoittautumisensa ilmoittamalla tästä sähköpostitse viimeistään kahta viikkoa ennen uuden jakson alkua. Tämä koskee myös siirtymistä syyskaudelta kevätkaudelle.
 • Kurssien (ml. tiiviskurssit) ilmoittautumisilla ei ole peruutusoikeutta ilmoittautumisajan päätyttyä ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Tilan ja tuntivalikoiman salliessa oppilas voi kuitenkin vaihtaa ilmoittautumisensa toiseen samanhintaiseen tai halvempaan tuntiin.
 • Ilman yllä olevien ohjeiden mukaan ajoissa tehtyä peruutusta oppilas on velvollinen maksamaan hänelle lähetetyn laskun. Tunneilta/kurssilta poisjääminen tai laskun maksamatta jättäminen eivät ole peruutuksia. Rahoja ei palauteta peruutuksista, jotka tehdään kesken kauden tai jakson.

Koulun sisäiset tapahtumat

 • Vain koulumme tanssijoille tarkoitettuihin tapahtumiin voivat osallistua
  (i) tanssijat, joilla on voimassaoleva ilmoittautuminen paikallisiin viikkotunteihin JA jotka ovat näillä tunneilla säännöllisesti käyneet, sekä
  (ii) paikalliset opettajat, jotka ovat rekisteröityneet Irish Dance Finland ry:n jäseniksi ja suorittaneet jäsenmaksunsa.
 • Mikäli tanssijan paikkakunnalla järjestetään vain kurssimuotoista opetusta tai opetus ei ole tanssijalle sopivan tasoista, tulee hänen olla yhteydessä paikalliseen opettajaan selvittääkseen, kuinka kohtaa (i) sovelletaan.
 • Tanssijat, jotka toimivat paikkakunnilla, jossa ei ole lainkaan paikallista opetusta voivat olla yhteydessä suoraan Irish Dance Finland ry:n hallitukseen. Tarvittaessa tällaisissa tapauksissa voidaan soveltaa kohtaa (ii).

Kilpaileminen

 • Koulu toimii An Coimisiún le Rincí Gaelacha (CLRG) -järjestön alaisuudessa ja noudattaa CLRG:n sääntöjä.
 • Tiiviskursseille tulee osallistua 4 kertaa vuodessa, jotta on oikeutettu osallistumaan Manner-Euroopan kilpailuihin

Yleistä

 • Tunnit toteutetaan, mikäli niille tulee riittävästi ilmoittautumisia. Tunteja voidaan perua tai yhdistää, mikäli ilmoittautujamäärä laskee alle toteuttamisrajan lukukauden tai jakson vaihteessa. Tuntien toteutumisesta, peruuntumisesta, tai yhdistämisestä ilmoitetaan ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai viimeisen peruutus-/muutospäivän jälkeen.
 • Askeleiden videoiminen ja levittäminen julkisesti on kiellettyä. Videoita saa ottaa vain opettajan luvalla omaan treenikäyttöön.
 • Tanssikoululla ei ole vakuutusta tanssijoita varten, joten oppilas vastaa omasta tapaturmavakuutuksestaan.
 • Poissaolojen korvaaminen on mahdollista koulumme muilla tunneilla. Kaupunkikohtaisista korvauskäytännöistä saa lisätietoa opettajilta.

Ohjeita tunneille

 • Tunneilla oppilailla tulee olla irlantilaiseen tanssiin soveltuva vaatetus: mukavat ja joustavat vaatteet kuten t-paita ja shortsit sekä ylemmillä tasoilla myös asiaankuuluvat kengät. Alkeistanssijoille jalkineiksi käyvät myös esim. balettitossut tai tanssisneakerit, myös sukkasiltaan voi tulla ensimmäisille tunneille.
 • Juomapullo on hyvä muistaa ottaa mukaan tunneille, sillä tanssiessa kunnon nesteytys on tärkeää.
 • Saavuthan tunneille ajoissa. Alun lämmittely- ja tekniikkaosiot ovat olennainen osa tunteja.
 • Ota mukaan tunneille myös iloinen mieli ja paljon energiaa!