Beginners

Alkeistansseihin kuuluvat pehmeillä tossuilla tehtävät light reel, light jig, slip jig sekä single jig ja kovilla kengillä tehtäviin tansseihin heavy jig, hornpipe sekä myös perinteinen set dance St. Patrick’s Day ja The Blackbird. Näistä ensimmäisenä vuotena tehdään kaikki pehmeät tanssit ja ainakin yksi tanssi kovilla kengillä.

Askelten opettelun ohella keskitytään oikein tekniikan opettelemiseen ja jalkojen hallintaan tanssiessa. Tärkeitä asioita ensimmäisen vuoden aikana on oppia pitämään jalat aukikierrossa, ristittynä, seistä korkealla varpailla sekä ojentaa nilkat.

Myös ylävartalon kannatukseen kiinnitetään huomiota alusta alkaen. Irlantilaiselle tanssille ominaista on pitää ylävartalo mahdollisimman liikkumatta ja kädet alhaalla kylkien lähellä.

 

Primary

Primary-tasolla sovelletaan jo opittuja perustansseja ja tekniikoita sekä lisätään askelsarjoihin vaikeampia hyppyjä esimerkiksi birdie, double cut, butterfly ja open jump. Myös askelten määrä lisääntyy, jolloin tansseista tulee nopeampia ja vaativampia. Primary tunneilla myös harjoitellaan lisää set danceja kovilla kengillä.

Kengillä tehdään myös vaikeampia rytmityksiä kuin mitä alkeistasolla on tehty.

 

Intermediate

Intermediatessa tanssit ovat hyvin vaativia ja siellä tansseihin voidaan lisätä kaikenlaisia hyppyjä kuten bicycle, switch leap, open jump sekä monia muita hyppyjä. Tempo hidastuu, mutta askelsarjat vaikeutuvat.