INSPIRAL DANCE COMPANY FINLAND

Tanssikoulun säännöt


InSpiral Dance Company on irlantilaiseen tanssiin keskittynyt tanssikoulu, jonka pääopettajana toimii
Tereza Bernardová (TCRG).

Tereza on An Coimisiún le Rincí Gaelacha:n (CLRG) sekä Manner-Euroopan ja Aasian aluejärjestön (RCCEA) rekisteröity tanssinopettaja.

Kaikkien inSpiral Dance Companyn alaisuudessa kilpailevien/tasokokeita suorittavien tanssijoiden
tulee noudattaa sekä CLRG:n, että RCCEA:n sääntöjä.

Tanssikoulun säännöt tulee hyväksyä viikkotunneille sekä tiiviskursseille ilmoittautuessa.

Viikkotunnit ja kurssit

Ilmoittautuminen ja maksut

 • Ilmoittautuminen inSpiral Dance Company Finlandin tanssitunneille ja kursseille (mukaan lukien tiiviskurssit) on sitova riippumatta siitä, tapahtuuko ilmoittautuminen internet-lomakkeella vai sähköpostitse. Ilmoittautumisen tehtyään oppilas on velvollinen maksamaan osallistumismaksun eräpäivään mennessä.

 • Myöhästyneistä maksuista peritään huomautus- ja myöhästymismaksut Suomen lain mukaisesti.

 • Tanssikoululla ei ole vakuutusta tanssijoita varten, joten oppilas vastaa itse omasta tapaturmavakuutuksestaan.

Viikkotuntien ilmoittautumiset ovat voimassa koko lukuvuoden, ellei niitä peruta alla olevien ehtojen mukaisesti.

 • Kurssien (ml. tiiviskurssit) ilmoittautumisilla ei ole peruutus- tai muutosoikeutta ilmoittautumisajan päätyttyä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Tilan ja tuntivalikoiman salliessa oppilas voi kuitenkin vaihtaa ilmoittautumisensa toiseen samanhintaiseen tai edullisempaan tuntiin.

 • Ilman alla olevien ohjeiden mukaan ajoissa tehtyä peruutusta oppilas on velvollinen maksamaan hänelle lähetetyn laskun. Tunneilta/kurssilta poisjääminen tai laskun maksamatta jättäminen eivät ole peruutuksia. Rahoja ei palauteta peruutuksista, jotka tehdään kesken kauden tai jakson.

Maksuvaihtoehdot ja tuntiperuutukset

Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot viikkotunneille voivat vaihdella kaupungeittain.
Lisätiedot maksuvaihtoehdoista löytyvät kaupunkien omilta viikkotuntisivuilta.

 • Lukukausimaksun valinnut oppilas voi perua ilmoittautumisensa kevätkaudelle ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkauden alkua. Tämä koskee myös lukukausimaksun vaihtamista jaksomaksuiksi.

 • Jaksomaksun valinnut oppilas voi perua ilmoittautumisensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen uuden jakson alkua. Tämä koskee myös siirtymistä syyskaudelta kevätkaudelle.

Tanssikoulun sisäiset tapahtumat

 • inSpiral Dance Company Finlandin tanssijoille tarkoitettuihin tapahtumiin voivat osallistua
  • (I) tanssijat, joilla on voimassaoleva ilmoittautuminen paikallisille viikkotunneille JA jotka ovat näille tunneille osallistuneet säännöllisesti

SEKÄ

  • (II) paikalliset opettajat, jotka ovat rekisteröityneet Irish Dance Finland ry:n jäseniksi ja suorittaneet vuosittaisen jäsenmaksunsa.

 • Mikäli tanssijan paikkakunnalla järjestetään vain kurssimuotoista opetusta tai opetus ei ole tanssijalle sopivan tasoista, tulee hänen olla yhteydessä paikalliseen opettajaan selvittääkseen, kuinka kohtaa (I) sovelletaan.

 • Tanssijat, jotka toimivat paikkakunnilla, jossa ei ole lainkaan paikallista opetusta voivat olla yhteydessä suoraan Irish Dance Finland ry:n hallitukseen. Tarvittaessa tällaisissa tapauksissa voidaan soveltaa kohtaa (II).

Kilpaileminen / Grade Examien suorittaminen

InSpiral Dance Company Finland toimii An Coimisiún le Rincí Gaelacha (CLRG) -järjestön alaisuudessa ja noudattaa CLRG:n sääntöjä.

Kilpaileminen ja tasokokeiden suorittaminen tanssikoulussamme on täysin vapaaehtoista.

 • InSpiral Dance Companyn alaisuudessa kilpailevat / Grade Exameja suorittavat tanssijat eivät saa osallistua toisen CLRG:n alaisen tanssikoulun opettajan (TCRG:n) tanssitunneille. CLRG:n sääntöjen mukaisesti kilpaileminen / Grade Examien suorittaminen on sallittua vain yhden tanssikoulun alaisuudessa.
 •  
 • Kilpailuluvan saaminen edellyttää säännöllistä osallistumista viikkotunneille sekä osallistumista inSpiral Dance Company Finlandin TCRG Tereza Bernardován tiiviskursseille lähi-tai etäopetuksessa vähintään 3 kertaa vuodessa. Sääntö koskee kaikkia tanssijoita, jotka kilpailevat kansainvälisesti sekä suorittavat CLRG:n Grade Exameja.
 •  
 • Jos tanssija kilpailee tai suorittaa Grade Exameja, on hänen maksettava lukuvuosittain kilpailijan rekisteröintimaksu TCRG Tereza Bernardoválle (kaudella 9/22-8/23 maksu on 20 €). Maksu tulee suorittaa ennen kauden ensimmäistä kilpailua / tasokoetta. Maksu ei koske tanssijoita, jotka osallistuvat vain ”Class feisiin” (vain tanssikoulumme tanssijoille järjestettävä kilpailu) tai tanssikoulumme järjestämään kilpailuun.
 •  
 • Tanssijoiden tulee pukeutua kilpailuihin asianmukaisesti ja CLRG:n pukusääntöjen mukaisesti.
 •  
 • CLRG:n (www.clrg.ie/index.php/en/rules.html) ja RCCEA:n sääntöjen (www.europeirishdancing.com/rules) täydelliset ja ajantasaiset versiot ovat saatavilla järjestöjen omilta verkkosivuilta.

Tiiviskurssit

 • Jos tanssija ei pysty osallistumaan TCRG Tereza Bernardován tiiviskursseille Suomessa, hänen on sovittava korvaavat tanssitunnit suoraan TCRG:n kanssa säilyttääkseen kilpailuoikeutensa.

 • Jos kilpaileva tanssija haluaa osallistua tiiviskurssille/leirille, jota opettaa tanssija/tanssinopettaja inSpiral Dance Companyn ulkopuolelta, tulee hänen sopia osallistumisestaan aina suoraan TCRG:n kanssa. Assosiaatio kurssilla opettaneeseen henkilöön kestää kaksi vuotta viimeisimmästä tiiviskurssista/leiristä ja se on huomioitava vuosittaisessa rekisteröinnissä CLRG:lle. Tämä koskee kaikkia tanssijoita/tanssinopettajia riippumatta siitä, ovatko he rekisteröityneet CLRG:hen vai eivät. Assosiaatio saattaa vaikuttaa tanssijan mahdollisuuksiin kilpailla.

Yleisiä ohjeita

 • Tanssitunnit toteutetaan, mikäli niille tulee riittävästi ilmoittautumisia. Tunteja voidaan perua tai yhdistää, mikäli ilmoittautujamäärä laskee alle toteuttamisrajan lukukauden tai jakson vaihteessa. Tuntien toteutumisesta, peruuntumisesta, tai yhdistämisestä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai viimeisen peruutus- ja/tai muutospäivän jälkeen.

 • Koulun tanssiaskeleiden videoiminen ja levittäminen julkisesti on ehdottomasti kiellettyä. Videoita saa ottaa vain opettajan luvalla omaan treenikäyttöön.

 • Poissaolojen korvaaminen on mahdollista tanssikoulumme muilla tunneilla. Kaupunkikohtaisista korvauskäytännöistä saa lisätietoa opettajilta.

 • Jos tanssija tai ryhmä päättää jättää inSpiral Dance Companyn, he eivät saa tanssia, esiintyä tai näyttää missään muodossa inSpiral Dance Companyn omistamia koreografioita.

Ohjeita tanssitunneille

 • Tanssitunneilla oppilailla tulee olla irlantilaiseen tanssiin soveltuva vaatetus: mukavat ja joustavat vaatteet kuten t-paita ja shortsit sekä myös lajiin kuuluvat tossut ja kengät. Alkeistanssijoille jalkineiksi käyvät myös esim. balettitossut tai tanssisneakerit, myös sukkasiltaan voi tulla ensimmäisille tunneille.
  Saat ohjeita opettajaltasi irlantilaisen tanssin tossujen ja kenkien ostoon.

 • Juomapullo on hyvä muistaa ottaa mukaan tunneille, sillä tanssiessa kunnon nesteytys on tärkeää.

 • Saavuthan tunneille ajoissa. Alun lämmittely- ja tekniikkaosiot ovat tärkeä osa tunteja.

 • Ota mukaan tunneille paljon iloista mieltä ja rutkasti energiaa!